Skip to main content
BREIN op plek gezet door Ziggo

BREIN op plek gezet door Ziggo

Auteursrechtenbehartiger BREIN lijdt voor de tweede keer in korte tijd een nederlaag in een rechtszaak tegen Ziggo.

BREIN eiste dat Ziggo de NAW-gegevens van abonnees zou overdragen op basis van door BREIN aangereikte IP-adressen. Van de voorzieningsrechter van de rechtbank Midden-Nederland hoeft Ziggo echter geen gehoor te geven aan die eis. BREIN wilde een Ziggo-klant die illegaal meerdere e-books had gedownload een waarschuwingsbrief sturen. BREIN verzocht Ziggo deze waarschuwingsbrief naar de abonnee door te zenden. Het kabelbedrijf weigerde dit. Daarna besloot BREIN de rechter te verzoeken om Ziggo te dwingen de NAW-gegevens van de abonnee aan BREIN te overhandigen, maar dat was dus tevergeefs.

Privacy

De voorzieningsrechter wees het verzoek van BREIN om meerdere redenen af. Ziggo heeft bijvoorbeeld geen vergunning van Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en daardoor zou het afdragen van NAW-gegevens in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is voor de tweede keer in korte tijd dat BREIN bij de rechter bot vangt in een rechtszaak tegen Ziggo over dit onderwerp. In februari legde de rechter om dezelfde redenen een verzoek van BREIN naast zich neer in een onderzoek naar illegaal up- en downloaden via BitTorrent.